Ο πυρετός σε ένα παιδί αποτελεί ένα από τα πιο συχνά κλινικά συμπτώματα που αντιμετωπίζει ο παιδίατρος και γενικά όλοι οι πάροχοι υγείας και μία συχνή αιτία γονεικής ανησυχίας…