Υπηρεσίες

• Παιδιατρική εξέταση

• Συμβουλευτική για τη διατροφή βρέφους και παιδιού

• Παρακολούθηση & εξέταση νεογέννητου

• Εμβολιασμοί

• Skype συνεδρία

• Συμβουλευτική για την περιποίηση και την κινητική ανάπτυξη του νεογέννητου και του μικρού βρέφους (ΜΟΝΟ ΠΡΩΙΝΑ):
— 1η και 2η εβδομαδα ζωής: 3 επισκέψεις εβδομαδιαίως
— 3η και 4η εβδομάδα ζωής: 2 επισκέψεις την εβδομάδα,
— 5η και 8η εβδομάδα ζωής: 1 επισκεψη την εβδομάδα,
— έπειτα η επίσκεψη μπορεί να καθοριστεί απο τους γονείς αυτόνομα ή και σε συνεννόηση ανάλογα με την κάθε περίπτωση

• Προγεννητική προετοιμασία γονέων

• Σεμινάρια για την περιποίηση βρέφους

• Σεμινάρια για την πρώτη αντιμετώπιση διαφόρων νόσων με φυσικό τρόπο