Κατά τη διάρκεια των σπουδών αλλά και της ειδικότητας ένας γιατρός μαθαίνει να διαγιγνώσκει και να θεραπεύει νόσους με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους…